WEB aplikace-rozcestník pro snadné vyhledáváni a prohlíženi internetové technické dokumentace všech modifikace traktoru ZETOR - ZETOR SERVICE
(ASP, DHTML, JavaScript)

Pro firmu CALS servis s.r.o., zabývající se integrovanou logistickou analýzou a tvorbou elektronické obchodně technické dokumentace, byla vytvořena internetová WEB aplikace ZETOR - ZETORSERVICE.
Aplikace slouží k evidenci a řízení přístupu k archivu technické dokumentace různých modifikací traktoru ZETOR (FORTERRA, PROXIMA, MAJOR, SUPER, UR III). Archivní dokumentace se nachází na Internetu a obsahuje různé návody, příručky (v obrázcích šesti jazyků), schémata a náhradní díly.
Aplikace umožňuje zaznamenat odkaz o vybraném traktoru na soubor nebo web jiné stránky, informovat o provedené změně v dokumentaci všech uživatelů, nastavovat práva k určitému složkám archivu a vést administrativu přístupů zavedených uživatelů.