Výukový program na tvorbu a promítání PPT, video prezentace TATRA CBT-ANTS
(Microsoft Visual Basic 6, DHTML, JavaScript)

Pro firmu CALS servis s.r.o., zabývající se integrovanou logistickou analýzou a tvorbou elektronické obchodně technické dokumentace, byla vytvořena EXE lokální aplikace CBT-ANTS.
Aplikace je určena k promítání a tvorbě prezentace nebo výukové lekce za účelem výuky a vycvičení obsluhy personálu automobilu TATRA T810. Algoritmus programu umožňuje samostatně připravovat kroky prezentace správcem nebo učitelem dle určitého scénáře nebo tématu, definovat otázky-odpovědí pro cvičícího, případně opakovaně promítat určité téma. V programu je možné provést ověření znalostí studenta pomocí jednoduchých kontrolních otázek pro uzlové body větvení programu a výsledky odpovědí zaznamenávat na disk.