WEB aplikace Katalog náhradních dílů nákladního vozu AVIA - KND AVIA.
(PHP, DHTML, JavaScript)

Pro firmu CALS servis s.r.o., zabývající se integrovanou logistickou analýzou a tvorbou elektronické obchodně technické dokumentace, byla vytvořena internetová WEB aplikace KND AVIA.
Aplikace svým ovládáním, funkcionalitou a grafickým provedením se moc podobá lokální verzi katalogu a je vytvořena jako její internetová alternativa.
Po aktualizaci dat katalogu, používá aplikaci CSV výstupy MDB ACCESS data EXE programu, které stačí jen vyexportovat v programu MS ACCESS a nakopírovat na server. Aplikace pak pracuje samostatně a jiný jiný externí zásah. Díky dynamičnosti kódů a jednoduchému ovládání, aplikace dokáže snadno provádět stejné funkce výběru, zoom obrázků, filtrace a vyhledání náhradních dílů jako její lokální verze .