Ceny prací

Cena programátorské práce je stanovena na základě hodinové sazby, složitosti a odborné náročnosti výkonu

Výkon
Cena, Kč
• Analiza, návrh a základy řešeni databázového projektu ZDARMA
• Vypracování algoritmu řešeni ZDARMA
• Programová realizace testovací verze hlavního jádra programu ZDARMA
• 1 roční SW podpora na námi vytvořené produkty ZDARMA
 
• Programátorské práce (VB6, ASP, PHP, WEB techn.), Kè/hod. 350 - 400,-
• Tvorba 1 dynamické stránky, prohlíženi DB dat (PHP, ASP, MySQL, MDB, JavaScript, ExtJS, CSS, graficky návrh, DHTML). Modul/aplikace střední složitosti 3.900,- 4.900,-
• Tvorba 1 dynamické stránky prohlíženi, editace a ukládání dat (JavaScript, PHP, ASP, MySQL, SQL, ExtJS, CSS, DHTML) 4.900,- 7.900,-
• Návrh a realizace PHP, ASP, JavaScript, ExtJS module pro práce s MySQL, SQL, XLS, CSV (přístupy, prohlíženi, filtrace, sortování, editace, tiskové sestavy) 13.900,- 15.900,-
 
• Vývoj a realizace WEB nebo EXE DB aplikace dle technické dokumentace připravené nebo společně domluvené. Po vývojový support našich produktu, nebo produktu třetích stran, úpravy a update hotových SW produktu dle požadavku zákazníka. dle dohody

Kontaktujte nás

Lidická 73

Brno, 602 00

+420 603 711 159 

baturko@post.cz