Web aplikace "Evidence a řízení zakázek" pro firmu Moravian - Biotechnology Ltd.
(PHP, MySQL, DHTML, JavaScript)

Pro výzkumné onkologické středisko MOÚ v Brně je realizovaná databázová aplikace pro evidenci a řízení zakázek.
Databázová aplikace umožňuje:
- definovat skupiny uživatele, řízené vlastním přístupovým právem k různým skupinám funkcí
- vytvářet kartotéky firem nebo osob (CZ, EU nebo jiných zemí)
- pro editaci protokolu vytvářet databáze předdefinovaných textů
- vytvářet kartotéky událostí nebo protokolů výsledků ke každé zakázce, monitorovat její realizaci v průběhu určitého konce
- provést export na WEB server soubory typu BMP, JPG, GIF, PPT, PDF, DOC (formát Word), XLC (formát Excel) a jejich zobrazení na internetovém prohlížeči
- informujte příslušného zákazníka nebo skupinu uživatele E-mail o aktuálním stavu zakázky.