Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
WEB Informační a řídicí systém IS-TP pro tvorbu technických publikací ve výrobních podnicích
(ASP, JavaScript, DHTML, DB ACCESS).

Aktivní spolupráce a programátorská výpomoc v realizaci projektu firmě CALS servis s.r.o.
Projekt řeší vytvoření metodiky pro tvorbu technických publikací a vývoj podpůrného softwaru pro její realizaci ve výrobních podnicích. Výstupy řešení pomohou současným výrobním podnikům výrazně zlepšit jejich postupy, které často neumožňují včasné dodání požadované kvality a sortimentu technických jejich zákazníků spolu s souladem s mezinárodními normami. Výrazným faktorem inovace současných postupů je přechod z tištěných publikací na interaktivní elektronické publikace, které jsou pro uživatele výrobku přístupné na Internetu. Tým je zaručeno okamžité pronikání informací o změnách v konstrukci, ve výrobě av servisu výrobků k uživatelům.