Program EviGRANT V9.0.26 - skladové hospodářství a evidence GRANTů
(Microsoft Visual Basic 6, MySQL DB a ODBC Connector/Net, DHTML, JavaScript)

Převod MDB MS Access databáze na platformu MySQL DB a ODBC Connector/NET. Program používá importované sestavy účetních struktur a údaje o čerpání nakladu MD/DAL vytvořena pomocí finančního a ekonomického IS FEIS MERLIN spol. s r.o. Import dat do DB MySQL provádí automaticky z CSV souboru, za pomocí externího module a načasované job úlohy na straně serveru.

Cílem IS EviGRANT je donést uživateli aktuální informace o stavu všech účtů, vytvořit prostředí pro dokonalé řízení a hospodaření s grantovýmí prostředky. Aplikace EviGRANT slouží taky k evidenci skladového hospodářství na středisku, tvorbě objednávek a dopisních listů, ke kontrole čerpaní finančních prostředků z účtu GRANTu jeho řešitelem. Taky program umožňuje:
- monitorovat pohyb účtu nebo jeho skupin
- provádět filtrování dat pro analýzu čerpání finančních prostředků
- otevírat a ukládat soubory v HTML, RTF, MS OFFICE, tisky
- upravovat tito soubory pomocí jednoduchého panelu nástrojů v editačním okně
- importovat a exportovat textové soubory (soubory seznamu účtů, exportní sestavy MA/DAL)
- provádět odesílání a příjem objednávek za pomocí Internetové sítě
- provádět návrh a tvorbu šablon lékařské dokumentace v PDF formátu
- vest kartotéku firem-dodavatelů lékařských produktu, materiálu a preparátu
- provádět evidence skladového hospodářství (chemikálie, materiálu, plastů apod.), vést kartotéku firem-dodavatelů
- připravovat a ukládat v archiv objednávky/žádanky
- obsahuje objednávkový modul, propojeni s Lékárnou a zásobovacím skladem
- monitorovat pohyb a stav objednávek až po zaúčtovaní
- monitorovat stav plateb

Program je vytvořen “na míru”.